Ouder-kind relatie


Moeilijkheden in de communicatie kunnen binnen het gezin voor de nodige problemen zorgen. Ouder(s) en kind(eren)  bereiken elkaar dan niet meer en vervreemding ligt dan op de loer.

Opvoeders kunnen verschillende ideeën, normen en waarden over de opvoeding hebben. Meegebrachte patronen vanuit de eigen opvoeding, die destijds wel voldeden, kunnen mogelijk nu niet meer passen.

Als hierover onvoldoende wordt gecommuniceerd met elkaar kan dit een eigen leven gaan leiden en op den duur voor problemen gaan zorgen. Men begrijpt elkaar niet meer en op een gegeven ogenblik is er nog maar weinig ruimte en welwillendheid naar elkaar toe om naar elkaar te luisteren en elkaar nog te bereiken, met als mogelijk gevolg dat de problemen zich beginnen op te stapelen.

Het is dan van belang om te gaan onderzoeken wat er gaande is. Doordat men bereid is zich uit te spreken en te luisteren naar de ander kan er ruimte voor begrip ontstaan en kan er gezocht worden naar een goede manier om de draad weer op te pakken en verder te gaan.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info