Gestalttherapie, wat is dat ?

Deel worden van de oplossing in plaats van het probleem.

Het woord Gestalt betekent geheel of heelheid. In goed contact met jezelf en met je omgeving voel je jezelf levendig en betrokken. Alles lijkt vanzelfsprekend en "te kloppen": je voelt je heel: "een mens uit een stuk". Voelen en denken werken samen om je doel te bereiken.

In de loop van het leven kunnen  er echter verstoringen optreden die een goed contact met jezelf of met je omgeving bemoeilijken. Deze verstoringen kunnen tijdens de opvoeding ontstaan doordat sommige gevoelens of gedragingen zich niet hebben kunnen ontwikkelen of door aanpassing aan de omgeving zijn afgeleerd.

Ze kunnen ook ontstaan door nare, traumatische ervaringen. Je kunt dan, meestal onbewust, vermijdingspatronen ontwikkelen waardoor je minder gaat voelen. Dit kan voor een periode een goede oplossing zijn. Maar uiteindelijk kan dit zich tegen je keren omdat deze patronen gewoontes kunnen worden die je gevoelsleven vervlakken en je mogelijkheden om met de wereld om te gaan verminderen.

 Als dit contact met jezelf of met je omgeving verstoord is kan dit tot uiting komen in gevoelens als onzekerheid, somberheid, spanning of angst.

Je gaat steeds minder vanuit jezelf leven maar meer vanuit de verwachting van de ander. Je past je aan aan de behoeften, de normen en de waarden van andere mensen en raakt vervreemd van je eigen behoeften en gevoelens. Je kent je eigen grenzen niet meer of weet niet meer wat je wilt.

Lichamelijk kan dit zich gaan vertalen in klachten als hoofdpijn, spier-spanningen, maagpijn, slapeloosheid etc.                                                   Door Gestaltwerk krijg je meer besef van wat er in je leeft. Je komt in contact met dieper liggende gevoels- en gedragslagen en je wordt je bewust van de oorzaken hiervan.                                                                                                                                      Je leert onderscheiden wat belangrijk en voedend voor je is en wat je blokkeert en afhoudt van je eigen ontwikkeling.

Lichaamswerk geeft je toegang tot de ondersteuning die je lichaam je biedt. Contact met blokkades en spanningen maakt dat je kunt gaan verstaan wat je lichaam je te zeggen heeft.                                                                     Door te aarden kom je beter “op de grond” en “op eigen benen” te staan
 

 

De praktijk


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info