Body awareness not only anchors you in the present moment,           it is a doorway out of the prison that is the ego.                                     It also strengthens the immune system and the body's ability to heal itself.                                                                                                                                                     Eckhart Tolle                                                   

                  De taal van het lichaam leren verstaan


Lichaamswerk

Het lichaam staat niet los van de psyche maar ze zijn direct aan elkaar gelinkt. De psyche heeft een directe weerslag op het lichaam en andersom ook. Als beide gezond zijn ondersteunen ze elkaar.

Door een aantal factoren kan die natuurlijke ondersteuning verstoord worden. Door meer naar het verstand dan naar het lichaam te luisteren kan het natuurlijk contact voor een groot deel verloren gaan en raak je vervreemd van je lichaam.

Je voelt dan niet meer hoe spanning, verkramping en blokkades de mogelijkheden en het gevoelsleven beperken en beïnvloeden. 

Lichaamswerk is erop gericht meer en beter contact te krijgen met het lichaam. Door bewust te worden van spierspanning, ongevoelige delen en/of blokkades wordt het mogelijk de herkomst hiervan te onderzoeken en de spanning los te gaan laten. Door besef te krijgen van een verkeerde manier van ademen kun je anders gaan ademen.

Door lichaamssignalen serieus te nemen en de taal van het lichaam te gaan verstaan krijg je meer contact met jezelf en leer je meer aanwezig te zijn in het hier en nu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info