Achtergrond van de Gestalttherapie.  

Gestalttherapie werd begin 20e eeuw ontwikkeld door Fritz Perls en diens vrouw Laura Perls. Opgeleid als psychoanalytici en psychiaters zetten zij zich af tegen de strakke, zware en eenzijdige benadering van de psycho-analyse van Sigmund Freud en ontwikkelden, o.a. geïnspireerd door de Bio-Energetica van Wilhelm Reich en de Psychodrama van Moreno, een     holistisch, experimentele en existentiele benadering waarin oog was voor de mens als geheel.

In de jaren dertig, toen Hitler aan de macht kwam, was het voor hen als Joodse burgers in Duitsland niet meer veilig. Zij emigreerden vanuit Berlijn naar Zuid-Afrika en van daaruit, enkele jaren later, naar de Verenigde Staten. Hier bouwden zij een nieuw bestaan op.

                                                                                                                                                              Fritz Perls      

Fritz Perls ontwierp, in samenwerking met Paul Goodman en Ralph Hefferline een samenhangend geheel van opvattingen en technieken en zij vatten de theorie van Gestalttherapie samen in het basisboek van Gestalt; Excitement ans Growth in de Human personality, dat in de Nederlandse vertaling de titel; "Ken Uzelf" gekregen heeft.       

Kenmerken van Gestalttherapie:

- Aandacht voor het (lichaams)gewaarzijn, wat 'awareness' wordt genoemd. 

- Het belang van dat gewaarzijn hier en nu en dus minder toekomst en verleden. Waar verleden en toekomst in het hier en nu parten spelen wordt dit ook gezien als deel van het hier en nu.                                  Laura Perls

- Het contact, zowel van de cliënt met zichzelf, van de cliënt met diens omgeving als tussen de therapeut en zijn cliënt

- Het belang van de ervaring (het experiëntiële) boven of tenminste naast het rationele

- Het figuur/achtergrond-proces dat in de Gestaltpsychologie voor het eerst beschreven werd

- Het experiment in plaats van het blijven 'praten over

- Het holistisch kijken naar de mens: als een eenheid van lichaam en geest 

- De fenomenologie: de werkelijkheid is afhankelijk van hoe ze benaderd (bekeken) wordt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info