Als een bloem ontvouw ik mij,                        bloemblad na bloemblad,                                 tot mijn midden zichtbaar wordt

 

Werkwijze

In Gestalttherapie verken je samen met de therapeut en uitgaande van de huidige situatie de verschillende - meer of minder bewuste - lagen van je persoonlijkheid. Je laat je hierin leiden door je gevoelens, je gedachten en je gedragingen zoals je deze in het hier en nu ervaart.

Door deze gevoelens, gedachten en je gedragingen te volgen en te onderzoeken kom je op het spoor van datgene wat onder de oppervlaktelaag van je bewustzijn ligt maar wel medebepalend is voor de beleving van jezelf en je omgeving.

 Je ervaart dat innerlijke conflicten, bewust of niet bewust, vaak samenhangen met ervaringen of situaties die onaf zijn. Dit kunnen gebeurtenissen uit vroegere tijd zijn of voortkomen uit je huidige leven. Door hier aandacht aan te geven, je gevoelens te ervaren en te uiten werk je aan het voltooien van deze onaffe zaken en kunnen geblokkeerde gevoelens weer vrijkomen. 

 De therapeut helpt je je aandacht te richten, zorgt ervoor dat ook minder bewuste signalen aan "het woord" komen en laat je experimenteren met nieuwe mogelijkheden.

 Tijdens dit werk blijven je eigen grenzen maatgevend en bepaal je zelf het tempo van het werk.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info