Verwarring is een woord dat we bedacht hebben voor een orde die we nog niet begrijpen.                                                                                Henry Miller


Kenmerken van Gestalttherapie

Gestalttherapie

  • benadrukt het belang van het gewaarzijn van het hier en nu  onderzoekt van daaruit de eventuele relatie met verleden of toekomst
  •  is gericht op het contact, zowel van de cliënt met zichzelf, van de cliënt met diens omgeving als tussen de therapeut en zijn cliënt en benadrukt het belang van de ervaring boven of tenminste naast de rationele benadering
  • Gestalttherapie is gericht op het figuur/achtergrond-proces dat in de Gestaltpsychologie voor het eerst beschreven werd
  • kent een ervaringsgericht en experimentele aanpak; het direct en praktisch werken in plaats van het 'praten over'
  • gaat uit van een holistisch benadering van de mens, ziet de mens als een eenheid van lichaam en geest. Gestalttherapie heeft aandacht voor het (lichaams)gewaarzijn
  • gaat uit van een fenomenologische benadering: de werkelijkheid is afhankelijk van hoe ze benaderd (bekeken) wordt.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info